De Hitsaert vroeger.

 

De naam "de Hitsaert" is ontleend aan een zandplaat in zee, van voor de inpoldering.

De polder Groot Zuid-Beijerland is in 1631 ingedijkt. Vanaf die tijd is het dorp de Hitsert (Zuid-Beijerland) ontstaan. Na de inpoldering werd onze boerderij gesticht op die zandplaat "de Hitsaert".

 

Kaart uit 1773 met daarop de Hitsaert. 

 

 "Deze polder was oorspronkelijk eene plaat, de Hitsert of Hitsaert genaamd. In het laatst der zestiende eeuw werd de Hitsert door Sabina van Egmond, gemalin van George Eduard, Graaf van Solms en Muntsenberg, als gevolg van hare gorzingen (Oud en Nieuwe Beijerland), in bezit genomen; maar de Heeren Staten van Holland en West-Friesland sloegen de plaat aan, tot dat zij die, den 22 februarij 1606, bij accoord, aan de vorige bezitster terug gaven. Een gedeelte van de Hitsaert werd in het jaar 1631 door de eigenaars, die deze plaat van Graaf Karel van Egmond gekocht hadden, gemeen met die van Piershil bedijkt en genaamd Groot Zuid-Beijerland."

 

Overgenomen uit: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden,  Door Abraham Jacob van der Aa Gepubliceerd door J. Noorduyn, 1840

 

De Hitsaert nu.

 

Onze boerderij is gelegen in het dorp Zuid-Beijerland wat bij de Hoeksche Waarders nog steeds bekend staat als "d'n Hitsert."

 

Op onze boerderij de Hitsaert vinden verschillende werkzaamheden plaats:

 

  • Het fokken en houden van Swifter schapen, hiermee beweiden we een aantal dijken rondom Zuid-Beijerland. De Swifter is een kruising tussen een Texelaar en een Vlaams melkschaap. Het is een vruchtbaar schaap met voldoende melk voor de lammeren die ze werpen.
  • Het fokken en gebruiken van trekpaarden voor het aanspannen voor een wagen of om mee onder het zadel te rijden.
  • Het fokken van vleeskoeien die in de zomer op het eiland Tiengemeten grazen.
  • Het handelen in schapen voor fokkerij of consumptie.
  • Het bemiddelen bij de aan en verkoop van een trekpaard.