Bomen sjouwen in het bos.

 

Als je een stuk bos hebt dat aan je huis grenst, dan hoort daar natuurlijk ook een stukje onderhoud bij. Er moet voldoende licht in het bos kunnen vallen om van onderuit nieuwe aanwas te kunnen krijgen. Zonder dunnen krijg je een dood bos! Met grote machines die zagen, op maat maken en laden in één keer, kan het bos aangepakt worden. En dan wordt het ook echt aangepakt, grootschalig en efficiënt. Maar wat blijft er dan van het bos over? Kan het niet anders?

 

Jawel, dat kan zeker anders! Kleinschalig en traditioneel! Deze Belgische paarden zijn werkgrage compagnons in het bos. Als de bomen handmatig geveld zijn trekken deze trouwe viervoeters de bomen er met verve uit. Behalve sterk zijn deze paarden wendbaar, oplettend, krachtdadig en enthousiast om boom na boom uit het bos te trekken. De romantiek straalt er vanaf, maar vergis je niet, dit is een vak! Controle over paard, boom en omgeving zijn nodig om het er zonder kleerscheuren vanaf te brengen.

 

Daar kom je achter als je het zelf eens probeert! En wat een geweldige kans om achter zo’n krachtig dier te lopen. Braaf luisterend naar de stem en commando’s van een ‘vreemde’ , je gaat je al snel één voelen met ‘je’ paard en de omgeving! Waar ligt de volgende boom? Hoe kan ik daar het beste komen? Kan ik die lange boom overal tussendoor slepen? Dat Piet mij zijn paard toevertrouwde en dat ik deze kans kreeg is onwaarschijnlijk! En ik, ik ben weer een paarden ervaring rijker!

Bedankt Piet!

Marie Jose van den Brink


Piet had duidelijk ervaring, met paarden, met mensen en met het werk. Hij liet slepen met de paarden. Ook ik deed kort die ervaring op. En dat is spannend. De paarden zijn groot en lopen verbazingwekkend hard, zeker als ze dwars door het bos gaan, zijn ze nauwelijks bij te houden. De kracht die ze tentoon spreiden, door de kolossale bomen die ze slepen, dwingt diep respect af en maakte dat ik mij klein en nederig ging voelen. Dat ze zonder schade bomen kunnen slepen en kunnen komen op plaatsen waar de trekker niet kan komen, of alleen met het achterlaten van grote diepe sporen, is een groot voordeel, dat ik pas ontdekte op het moment dat ik ze bezig zag. Van tevoren had ik dat nooit kunnen vermoeden.

 

Met vriendelijke groeten,

Willemina van der Goes-Petter