De oorsprong van het trekpaard

De ontwikkeling van het Nederlandse Trekpaard is gelijk aan die van het Belgische trekpaard. Beide vinden hun oorsprong in hetzelfde uitgangsmateriaal. Ze stammen af van het oude inlandse paard dat in de middeleeuwen werd aangetroffen in de West-Europese kuststreken van Denemarken tot in Frankrijk. In de loop der tijden heeft de ontwikkeling in de techniek invloed gehad op de samenwerking tussen mens en paard. Door die ontwikkeling nam de behoefte aan lichtere paarden belangrijk toe, maar men bleef door de jaren heen gebruik maken en profiteren van het sterke robuuste trekpaard.

 

Het is het samenspel tussen de werkende mens en het intelligente en bereidwillge paard geweest, dat ons trekpaard in ere heeft weten te houden. Oorspronkelijk waren trekpaarden in gebruik als krachtbron in de landbouw, bosbouw en in de havens. De ontwikkeling op het gebied van mechanisatie en later ook de automatisering zijn echter zo snel gegaan dat voor de meeste bedrijven de paarden niet meer van betekenis waren. Dit betekent niet dat de liefde voor het paard verdwenen is. Men wilde de trouwe viervoeters niet missen en ging zoeken naar mogelijkheden om ze toch te kunnen blijven gebruiken. Die mogelijkheden bleken er te zijn. Trekpaarden worden nu voor de fokkerij of recreatie gebruikt.